Tunnetyöskentely: tilan antamista keholliselle kokemukselle

Päivitetty: kesä 11Miksi tunnemme? Mitä ovat tunteet? Tunteet ovat energiaa, joka virtaa kehon läpi viestien sinulle siitä, missä sinä olet itsesi kanssa tällä hetkellä suhteessa ulkomaailmaan. Ne ilmoittavat sinulle tarpeistasi ja siitä, jos jokin asia ei ole linjassa sisäisen totuutesi kanssa. Järjestelmämme on kuin jatkuvassa toiminnassa oleva skannauslaite, joka tutkii ympäristöä ja reagoi ympäristöön näyttämällä vihreää valoa tai vilkkuu ja mekkaloi. Kaikki kitka ja ristiriita tuntuu ahdistuksena, ns. ”negatiivisena” tunteena, ja kaikki sellainen, jossa energia pääsee virtaamaan vapaasti ja jossa tuntuu helppoutta, ilmenee ilona, keveytenä tai neutraaliutena.

Tunteet ovat merkittäviä, sillä niiden avulla voit suunnistaa maailmassa. Kaikki kitka ja vaikeat tunteet ilmoittavat siitä, että kaikki ei ole kohdallaan: Ne tuovat näkyväksi sen osan sinussa, joka ei ole saanut eheytyä ja paljastavat sen tukoksen, joka sussa on joskus syntynyt. Ja se hankaa todellisuutta vasten. Jokainen vaikea tunne on mahdollisuus sulle tuoda näkyväksi itsellesi se, mikä tuntuu pahalta. Miksi kyseinen tilanne ihminen, asia herättää sussa voimakkaan reaktion?

Ihminen on kehollinen kokonaisuus. Pelkästään mielellä tilanteen ymmärtäminen ei riitä. Sun tarvitsee integroida tapahtuma sellaisenaan järjestelmääsi, kehoosi. Se tarkoittaa sitä, että tunnet ja elät tilanteen läpi. Tunne ilmoittaa siis siitä, että luonnollinen energiavirtaus kehossasi on jostain kohti estynyt. Jotta virtaus kulkisi vapaasti ja sulla olisi helppo olla tulevaisuudessakin triggeröivän asian edessä, se vaatii sitä, että kohtaat tilanteet ja nousevat asiat juuri sellaisena kuin ne on, antaen itsellesi tilan käydä läpi se kehollisena kokemuksena kaikkeudessaan itsessäsi.


Ikävät tunteet ovat usein sellaisia, joista me haluamme eroon, jotka ei viehätä meitä. Hyvin usein ihminen pakoilee näitä tunteita väistämällä tilanteita tai ihmisiä, jotka nämä tunteet nostattaa. Siinä ei ole mitään väärää; silloin vain ylläpitää samoja tilanteita ja rakenteita elämässään. Mikään ei muutu. Jos ikävältä tuntuva tunne on pitkään ollut piilossa itseltä tai jos et ole tottunut tunteiden ilmaisuun, sen kohtaaminen tuntuu erityisen vaikealta ja vieraalta, jopa kivuliaalta. Merkittävin asia, joka tuottaa kipua on itse asiassa vastustus tunteen tuntemista kohtaan. Tunne puhtaimmillaan kulkee kehojärjestelmän läpi nopeasti ja vaivatta. Kuin hyökyaalto tunne tulee ja menee, oli se kuinka voimallinen tahansa. Kun tunteeseen liitetään persoonan historia, tarina ja ajatukset liittyen tunteeseen ja tulkinta tilanteesta, saattaa ihminen jäädä vellomaan tunteeseen useammankin päivän ajan. Toistuu kehä, jossa tunne ruokkii ajatuksia ja ajatukset tunnetta. Mutta puhtaimmillaan puhdistusprosessi ei kestä kauaa. Vastustelu hidastaa ja toisaalta on hyvin luonnollista. Lähtökohtaisesti ihmisen mieli kun etsii helppoa reittiä ja pakoilee epämukavaa.


Tunteiden salliminen on päätös


Jos on oikein jumissa jonkun tunteen kanssa, kaikenlainen liike virrattaa energiaa. Voit viedä tunteen kävelylle, tanssia tai tuomalla jonkinlaista liikettä kehoon. Liike luo kehoon enemän tilaa tunteen tuntemiselle. Musiikki auttaa sukeltamaan tunteeseen syvemmin. Kirjoittaminen tai vaikkapa maalaaminen auttaa saamaan tunteelle muodon, samoin kuin asiasta puhuminen. Sinun ei siis tarvitse istua paikallasi meditoiden ja hengitellä tunteet läpi, vaan mukaan voi ottaa ilon: tanssia tunteiden kanssa ja keveydellä lähestyä myös näitä ns. ikäviä tunteita. Tunteella on kuitenkin aina viesti ja ne ovat erittäin tärkeä osa ihmisen kehokokonaisuusjärjestelmää.


Sanotaan, että sielu puhuu kehon kautta. Kehossa on suuri viisaus. Kuuntelemalla kehoa linjaudut paremmin oman totuutesi kanssa. Anna itsellesi aikaa. Tunteet eivät ole työsarka, jonka voi suorittaa. Niitä ei voi pakata laatikkoihin ja siirtää syrjään, tai ajatella, että mitä enemmän tunnet nyt, sitä vähemmän tunnettavia tunteita on jäljellä. Itse asiassa asia on päinvastoin: Mitä enemmän antaudut tunteelle, sitä voimakkaammaksi kokemus tunteiden tuntemisesta muuttuu. Kuitenkin sitten, kun et enää samastu mieleen tarinoihin tilanteesta, tunteet virtaavat hyvinkin nopeasti järjestelmäsi läpi. Joten ne tuntuvat voimakkaina, mutta nopeina. Sellaisella ihmisellä, joka kieltää tunteensa täysin, tunteet kertyvät patoutumaksi. Se tuntuu vuosikausia jatkuvana ahtautena, epämääräisenä ahdistuksena tai turtuuden kokemuksena. Tunteiden on tarkoitus virrata ja ne haluavat virrata vapaasti sinusta maailmaan.

Anna tunteille siis tila itsessäsi. Päätä tuntea. Nauti tunteistasi ja siitä että tunnet, sillä se tekee sinusta ihmisen.


Tunnerikasta päivää.

- Nea